Hvad kan vi hjælpe med?

advokat-morten-winsløw

Morten Winsløv

Ansat i 1994 og medejer fra 1. januar 1998

Ansat i 1994 og medejer fra 1. januar 1998. Morten Winsløv har haft møderet for Højesteret siden 1998. Morten er primært beskæftiget med generel erhvervsrådgivning af juridisk og kommerciel karakter og med generationsskifte og køb/salg af virksomheder. Desuden arbejder Morten med udarbejdelse af kontrakter og rådgivning af forsyningsselskaber. Morten har mange klienter indenfor bygge- og anlægssektorerne. Derfor er entrepriseretten et speciale, herunder førelse af sager for Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed. Morten står i spidsen for afdelingen for realkreditinkasso, pantebrevsinkasso og ejendomsskatteinkasso og har ekspertise i alle forhold relateret til tvangsauktioner.

Morten sidder i bestyrelsen for erhvervsdrivende selskaber, p.t. primært indenfor transport- og ejendomssektorerne og har en mangeårig erfaring med bestyrelsesarbejde.

Gennem en årrække var Morten formand for GreveSolrød Erhverv, og han har været medlem af bestyrelsen for Kulturhus Portalen, formand for Greve Idræts Center og deltager i et betydeligt antal netværk.

Allan Schouw-Petersen

Ansat i 2004 og medejer fra 1. januar 2013

Ansat i 2004 og medejer fra 1. januar 2013. Allan Schouw-Petersen blev advokat i 2003 og har haft møderet for Højesteret siden 2011. Generel erhvervsrådgivning af små og mellemstore virksomheder, herunder om generationsskifte samt om køb og salg af virksomheder, udarbejdelse af kontrakter, entrepriseret og førelse af voldgiftssager i Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed samt rådgivning indenfor udbudsretten er Allan’s primære arbejdsområder, ligesom sager om behandling af dødsboer og køb og salg af fast ejendom også varetages af Allan.

Allan har løbende bestyrelsesposter i flere erhvervsdrivende selskaber og har opnået en god indsigt i, hvorledes der kan ydes en værdiskabende rådgivning for ejerkredsen.

Det har altid været naturligt for Allan at påtage sig frivillige poster og hverv, og som eksempel har Allan været formand for GreveSolrød Erhverv og været medlem af sponsorudvalget i Greve Strands Badmintonklub.

Kim Hansen

Ansat i 2021

Ansat i 2021. Kim blev advokat i 2010 og har indgående kendskab til administration af andels- og ejerforeninger, samt investerings- og udlejningsejendomme. Kim har været dirigent på over 700 generalforsamlinger og har ekspertise i rådgivning af bestyrelser, ejere og andelshavere.

Endvidere forestår Kim berigtigelser af ejendomshandler, køb og salg af huse, ejerlejligheder og andelsboliger. Kim bistår med proaktiv rådgivning i alle aspekter af fast ejendom og erhvervs- og boliglejeretten, herunder foged- og boligretssager samt tvangsauktioner.

For bestyrelser afholder Kim kurser i bestyrelsesansvar, persondata og vedtægtsfortolkning.

Kim er udpeget af Ejendomsforeningen Danmark som boligdommer ved boligretten i København og på Frederiksberg og delegeret medlem af foreningen. Kim er tilknyttet advokatvagten på Frederiksberg.

erhvervsjuridisk-chefsekretær-anette-gericke

Anette Gericke

Ansat i 2002

Ansat i 2002. Anette Gericke, der også var ansat i perioden fra 1994 – 1999, er uddannet ved retten i Roskilde, senere som advokatsekretær og som Erhvervsjuridisk chefsekretær.

Anette beskæftiger sig med administration af såvel private udlejningsejendomme som erhvervslejemål og andelsboligforeninger, samt med emner relateret til fast ejendom i bred forstand, herunder digital tinglysning.

Anette har i forbindelse med løsning af de administrative opgaver kontakt til et bredt netværk af håndværksmestre, banker, kreditforeninger og mange flere. Anette er også beskæftiget med udviklingsopgaver i projektafdelingen.

juridisk-elitesekretær-helene-hove-christiansen

Helene Hove Christensen

Ansat i 2008

Ansat i 2008. Uddannet Statonom ved Danmarks Forvaltningshøjskole, merkonom i virksomhedsøkonomi, og som advokatsekretær i 2010. Helene er i dag juridisk elitesekretær.

Helene er beskæftiget med en række sekretærfunktioner indenfor primært selskabsret og sager om rådgivning af private og virksomheder. Normalt er Helene den klienterne først møder, når der tages telefonisk og personlig kontakt.

Helene er firmaets IT-superbruger.

juridisk-elitesekretær-christine-rohde

Christine Rohde

Ansat i 2009

Ansat i 2009. Christine Rohde tog grunduddannelsen som advokatsekretær i 2001 og den højere advokatsekretæruddannelse i 2004 og i 2009 blev Christine juridisk elitesekretær.

Christine er primært beskæftiget med dødsbobehandling, oprettelse af testamenter og ægtepagter, ejendomshandler, retssager og voldgiftssager indenfor det entrepriseretlige område samt relaterede emner hertil.

Juridisk-elitesekretær-charlotte-holmberg

Charlotte Holmberg

Ansat i 2011

Ansat i 2011. Charlotte Holmberg er uddannet advokatsekretær i 1987 og blev juridisk elitesekretær i 2016.

Charlotte har stor erfaring som juridisk sagsbehandler. Overvejende beskæftiger Charlotte sig med inkassation af fordringer, herunder realkreditinkasso og pantebrevsinkasso og deraf følgende tvangsauktioner, samt bistår i sager for virksomheder, såsom retssager og voldgiftssager, og firmaets rådgivning til privatpersoner.

Juridisk-elitesekretær-helle-clemmensen

Helle Clemmensen

Ansat i 2015

Ansat i 2015. Helle Clemmensen er uddannet ved retten i Nykøbing Sjælland, blev advokatsekretær i 1990 og juridisk elitesekretær i 2016.

Helle har gennem årene været igennem de fleste af de opgaver, der er forbundet med arbejdet som advokatsekretær. I dag beskæftiger Helle sig hovedsageligt med pantebrevsinkasso, terminsinkasso for realkreditinstitutter, sagsbehandling af selskabssager og berigtigelse af ejendomshandler. Herudover bistår hun også i retssager og sager om rådgivning til private.

Rikke M. Bendixen

Ansat i 2020

Ansat i 2020. Rikke blev student i 2017 fra Køge Handelsskole, hvor hun tog sin studentereksamen. Rikke har i 2018 taget et 5-ugers EUS grundforløb, som en del af advokatsekretæruddannelsen, ligesom hun under sin tidligere ansættelse hos Mazanti-Andersen (2017 til 2020) i 2019 har taget et 9 måneders advokatsekretærkursus (Jura Plus, Danske Advokater). Hun skal de næste to år arbejde som advokatsekretærelev hos WINadvokater.

Igennem Rikkes elevtid hos Winadvokater skal hun rundt i alle afdelinger og lære om de forskellige juridiske specialer i virksomheden.