Hos WINadvokater er vi klar til at give dig professionel rådgivning og hjælp til alle former for juridiske problemstillinger.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Find os her

Se vores team

Hos WINadvokater får du altid kompetent rådgivning.

Klientbankkonto

Regnr. 3129 konto nr. 4511 503 302.

Forsikring

WINadvokater har i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti hos CNA, Hammerensgade 6, 1267 København.

Klientmidler

WINadvokater forvalter alle de midler, der bliver os betroet efter lovgivningens og Advokatsamfundets regler for klientkonti (Klientkontovedtægten).

WINadvokater har primært klientkonti i Danske Bank A/S.

Tilskrevne renter tilfalder kunden i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Eventuelle negative indlånsrenter vil blive pålagt klienter og modregnet i indeståender på klientkonti.

Indeståender på en klientkonto er omfattet af samme regler om dækning af indskud som indeståender på private konti i tilfælde af at et pengeinstitut bliver nødlidende, og indskyderne kan således miste eventuelle indeståender, der overstiger et beløb svarende til EUR 100.000 pr. indskyder.

Her finder du os…