WINadvokater rådgiver og repræsenterer en lang række virksomheder, bygmestre, offentlige bygherrer, forsyningsselskaber og andre i sager om anlæg og byggeri.

WINadvokater bistår især mange entreprenørvirksomheder som ”fast husadvokat” i sager af entrepriseretlig karakter. I mange tilfælde har samarbejdet bestået i en lang årrække.

Ud fra devisen om at det er bedre at forebygge end at helbrede, gennemgår vi klienternes aftalegrundlag med bygherren, hovedentreprenøren eller underentreprenørerne inden entreprisekontrakten underskrives. Erfaring viser, at det er meget nyttigt for klienten, men også at mange undlader gennemgangen.

Under entreprisens udførelse rådgiver vi i forbindelse med aktuelle eller potentielle konflikter i relation til emner, der typisk drejer sig om:

  • fortolkning af den indgåede aftale
  • mangelsansvar
  • forsinkelse
  • ret til tidsfristforlængelse
  • ekstraarbejde og mulig insolvens hos andre af sagens parter.

Vi søger konflikter løst ad forhandlingsvejen med det bedst opnåelige resultat. Hvis dette ikke lykkes, sikrer vi som klientens ”stridsmand” det bedst mulige resultat af en sag ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

WINadvokater har som særlig force, at vores erfarne entrepriseadvokater evner at sætte sig grundigt ind i sagens konkrete problemstillinger og de ofte komplicerede bygge

tekniske forhold, der ligger til grund for uoverensstemmelsen. Denne omhu sætter advokaterne i stand til at argumentere skriftligt og verbalt for klientens synspunkter på en overbevisende måde.

Få rådgivning og svar på dine spørgsmål

Kontakt os på 43 90 50 80 for mere information og rådgivning.