WINadvokater har i mange år været betroet juridiske opgaver hos vandværker, fjernvarmeværker, kloakforsyningsvirksomheder o.l. Advokaterne har derfor kendskab til forhold relateret til ledningsjura, gæsteprincip, m.v.

WINadvokater rådgiver, sagsbehandler og varetager opgaver, bl.a. relateret til

  • vedtægtsmæssige spørgsmål
  • uoverensstemmelser med
  • andelshavere og brugere
  • inkassation af fordringer
  • dirigenthverv på generalforsamlinger
  • fusion, anden sammenlægning og etablering af samarbejdsaftaler med bl.a. andre værker
  • entreprisesager ved fx ledningsbrud
  • udbudsretlige spørgsmål
  • køb og salg af fast ejendom.

Få rådgivning og svar på dine spørgsmål

Kontakt os på 43 90 50 80 for mere information og rådgivning.