Har du som udlejer udfordringer med dine lejere eller er du som lejer i tvivl om dine rettigheder?

Leje- og boligreguleringsloven er kompliceret og giver ofte anledning til tvister mellem udlejer og lejere. WINadvokater er specialister inden for lejeretten og kan give kvalificeret rådgivning til udlejere og lejere.

Udlejer

Ofte overser udlejer lejerettens formaliteter eller misforstår sine forpligtelser over for lejerne. Mange gange går det galt allerede fra indgåelse af lejekontrakten. Lejeloven er lejers lov og i mange henseender præceptiv, således at reglerne ikke kan ændres til skade for lejer. Ved en proaktiv tilgang til rådgivning, kan risikoen for tvister med lejere og beboerrepræsentationen minimeres eller helt undgås. WINadvokater repræsenterer ofte udlejere i retssager, og vi er ligeledes udpeget som boligdommer igennem EjendomDanmark.

Lejer

Som lejer har du mange rettigheder igennem lovgivningen og din lejekontrakt. WINadvokater er velbevandret i lejeretten og står altid klar til rådgivning om dit lejeforhold. Mange tvister med udlejer udspringer af lejeforhøjelser, varsling af adgang, mangler eller hvem der skal afholde omkostninger i lejemålet. Når du fraflytter dit lejemål, kan det være svært at få dit depositum tilbage eller du kan være uenig med udlejer om istandsættelseskravet.

Få rådgivning og svar på dine spørgsmål

Kontakt os på 43 90 50 80 for mere information og rådgivning.