For WINadvokater er selskabsjuridisk rådgivning og sagsbehandling et betydeligt arbejdsområde. Vi er behjælpelige i relation til alle selskabsformer; ApS, A/S, K/S, P/S, A.m.b.a., m.v.

Emnerne vi rådgiver om dækker bl.a. over:

 • Stiftelser og registreringer af alle slags
 • Kapitalforhøjelse og -nedsættelse
 • Tilbagesalg til udstedende selskab
 • Likvidation
 • Kapitalforhold
 • Udbytte
 • Omdannelse

Et væsentligt arbejdsområde for WINadvokater er de omstruktureringer af forskellig slags, der er velegnede i generationsskiftemæssige sammenhænge:

 • Fusion
 • Spaltning
 • Aktieombytning
 • Tilførsel af aktiver

Som bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende selskaber og med en mangeårig baggrund som erhvervsadvokater er vi vant til at inddrage såvel juridiske som regnskabsmæssige og kommercielle forhold i en rådgivning der altid tager udgangspunkt i helheden og en solid portion menneskeforståelse.

Vi samarbejder godt med virksomhedens revisorer for at frembringe det optimale resultat.

Få rådgivning og svar på dine spørgsmål

Kontakt os på 43 90 50 80 for mere information og rådgivning.