Når I bliver gift, får I automatisk delingsformue, hvis I ikke opretter en ægtepagt. Delingsformue betyder, at I som udgangspunkt skal dele jeres formuer ligeligt mellem jer, hvis I bliver skilt.

Hvis I ikke ønsker at dele jeres formue ved skilsmisse, skal I oprette en ægtepagt. I ægtepagten kan I bestemme, hvordan formuen skal deles mellem jer, hvis I bliver skilt. I kan eksempelvis bestemme jer for, at alt hvad I hver især indbringer og alt hvad I erhverver under ægteskabet skal være jeres særeje. I kan også bestemme, det kun er dele af jeres formue der skal være særeje, f.eks. en virksomhed, specifikke bankkonti, en bil etc.

Det er ikke nødvendigt at I begge har aktiver, for at der skal være særeje. Hvis én af jer eksempelvis har en virksomhed, kan I oprette en ægtepagt der bestemmer, at kun virksomheden skal være den pågældendes særeje, mens resten af jeres respektive formuer skal være delingsformue.

I skal dog være enige om at oprette en ægtepagt, da den kun er gyldig, hvis I begge underskriver.

WINadvokater har mange års erfaring i at oprette ægtepagter, og vi kan hjælpe jer med at finde frem til den bedste løsning for jeres livssituation.

Få rådgivning og svar på dine spørgsmål

Kontakt os på 43 90 50 80 for mere information og rådgivning.