Køb og salg af en virksomhed er et arbejdsområde, som WINadvokater har stor erfaring med.

Vi er vant til at håndtere de aspekter, der er vigtige hos bådesælger og køber, og uanset om virksomhedsoverdragelsen eksempelvis angår:

  • Køb eller salg af kapitalandele, helt eller delvist
  • Køb eller salg af aktiviteter

WINadvokater bistår med en undersøgelse af markedet, udarbejdelse af hemmeligholdelsesaftaler, gennemførelse af due diligence og udarbejdelse af de kontrakter og dokumenter der fastlægger de aftaler der indgås samt opfølgning, så vi sikrer, at alt i forbindelse med transaktionen er forløbet som det skal.

Særlige opmærksomhedspunkter er blandt andet:

  • Fastsættelse af værdien af det overdragne
  • Sikre at kontrakter og samarbejdsaftaler kan videreføres
  • Sikre at den rigtige medarbejderstab medfølger på afklarede vilkår
  • Overvejelser af relevante skattemæssige aspekter
  • Sikre immaterielle rettigheder som patenter, varemærker m.v.
  • Overvejelser i forbindelse med kommunikation til omverdenen.

Det er vores erfaring, at et tæt samarbejde med revisor er vigtigt for et godt forløb, og vi lægger en stor indsats i at sikre, at de rigtige ressourcer kommer i spil på det rigtige tidspunkt.

Få rådgivning og svar på dine spørgsmål

Kontakt os på 43 90 50 80 for mere information og rådgivning.