WINadvokaters ekspertise, der er opbygget gennem Sydkystens Ejendomsadministration i symbiose med advokat Morten Winsløv og Allan Schouw-Petersens politiske og erhvervsmæssige kontakter etableret gennem mange år, har gjort det attraktivt for mange bygmestre/ejendomsinvestorer at gøre brug af os som sparringspartner under en byggesagsforløb.

Der vil typisk være tale om sager, der omfatter:

  • opførelse af nybyggede andelsboliger
  • ejerlejligheder
  • rækkehuse etableret som ejerboliger eller andele.

Vi er i WINadvokater et vigtigt bindeled mellem ejendomsmægler, landinspektør, bygherre og andre aktører i forløbet med at gennemføre et godt byggesagsforløb.

Få rådgivning og svar på dine spørgsmål

Kontakt os på 43 90 50 80 for mere information og rådgivning.