Få styr på fremtiden med en fremtidsfuldmagt.

En fremtidsfuldmagt sikrer dig valget af en repræsentant til at tage vare på dig og din økonomi, hvis du selv bliver ude af stand hertil, fx ved demens eller ulykke. Du skal være fyldt 18 år for at etablere en fremtidsfuldmagt, og du skal være i stand til at overskue de mulige konsekvenser det har  at oprette en fuldmagt. Skulle fremtidsfuldmagten en dag træde i kraft, er det fremtidsfuldmægtigen du har valgt, som repræsenterer dig på de områder, der er beskrevet i fuldmagten.

 

En fremtidsfuldmagt sikrer:

 

  • et værdigt, privat og selvstændigt valg som alternativ til et værgemål
  • en mulighed for at lade flere fuldmægtige stå med ansvaret for dig og din økonomi
  • en som udgangspunkt hurtigere ikrafttræden end fx et værgemål
  • en bedre anerkendelse i fx pengeinstitut og offentlige myndigheder end en almindelig fuldmagt
  • en mulighed for præcist at definere den/de fuldmægtiges kompetencer
  • et hvilende tilsyn med dine fuldmægtige fra familieretshuset eller et af dig konkret udpeget tilsyn for at sikre at der handles i dine interesser
  • en stor grad af sikkerhed ved oprettelsen, da fuldmagten skal underskrive dels med digital signatur og efterfølgende vedstås på dommerkontoret
  • at du selv bestemmer, da fuldmagten altid kan laves om eller trækkes tilbage.

 

Tag en snak med os om dit behov for en fremtidsfuldmagt.

Få rådgivning og svar på dine spørgsmål

Kontakt os på 43 90 50 80 for mere information og rådgivning.